English version of this page

Tilrettelegging av undervisning

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Arbeids-, forsknings-, økonomiske forhold og bostedsadresse gir ikke grunnlag for å innvilge tilrettelagt undervisning.

Studieseksjonen vil, etter søknad, kunne innvilge tilrettelegging av undervisningsaktivitet.

Studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år har mulighet til å søke tilrettelegging av undervisning. Videre har studenter med nedsatt funksjonsevne etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 mulighet til å søke tilrettelegging av undervisning.

Forskerlinjen er integrert i profesjonsutdanningen i medisin. Studentene går ett år i full tid, i tillegg deltid i to år parallelt med medisinstudiet. I de to årene kan det tilbys tilrettelegging i forhold til obligatorisk undervisning på medisinstudiet.

Annen forskning, idrett, arbeids- eller økonomiske forhold og bostedsadresse gir ikke grunnlag for å innvilge tilrettelagt undervisning.

For mer informasjon, se emnebeskrivelsen for emnet du søker tilrettelegging for.

Søknadsfrist

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Dersom det ved tidligere søknader er levert dokumentasjon, og det søkes på samme grunnlag, er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon flere ganger. Foresattes navn  må fremgå av dokumentasjonen. Eksempel på dokumentasjon kan være fødselsattest på barn eller utskrift av selvangivelse der barna står oppført.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, kan Studieseksjonen etter særlig søknad innvilge tilrettelegging.

Søknad

Søknad sendes via nettskjema under Hvordan søke? på denne siden: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdagen/

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til:

MED-studieinfo

Publisert 20. mai 2014 18:24 - Sist endret 17. sep. 2021 13:53