Oviedo, Spania

Irene Aker var et helt år i Oviedo og konkluderer med at: "Jeg synes det var bra å bli et helt år fordi:

-Det var først det andre semesteret jeg virkelig merket (og gledet meg over) at jeg nesten hadde blitt flytende i spansk. Det gjorde dessuten at jeg fikk mer utbytte av praksis."

Navn: Irene Aker

Sted: Oviedo, Spania

Modul: 5 og 6, vår 2019 og høst 2019

Denne rapporten er forkortet. Hele rapporten ligger her.

Generelt:

Jeg utvekslet til Oviedo i et helt kalenderår; fra januar 2019 til januar 2020. Vårsemesteret 2019 hadde jeg to fag: psykiatri og pediatri, og høstsemesteret 2020 hadde jeg ett fag: gynekologi og obstetrikk.

Jeg avviklet praksis i psykiatri på en annen måte enn de som utvekslet bare i psykiatriterminen, så hvis du tenker å utveksle bare i psykiatriterminen anbefaler jeg å også se på rapportene fra andre utvekslingsstudenter.

Jeg har organisert utvekslingsrapporten på følgene måte:

-Start-og sluttdato for undervisning og eksamensdatoer.

-Kort oppsummering av undervisningen i de tre fagene jeg hadde.

-Mer i detalj om forelesningene, seminarene, praksisen, eksamen og oppfølging fra lokale studieveiledere.

-Språk, bolig, fritid og sosiale forhold + diverse tips.

-Refleksjoner og utbytte.

Start- og sluttdato undervisning og eksamen:

Vårsemesteret 2019:

Psykiatriundervisningen varte fra 22. januar til 23. april. Skriftlig eksamen var 17. mai.

Pediatri-undervisningen varte fra 23. januar til 2. mai. Muntlig eksamen var 29. april og skriftlig eksamen 13. mai.

Høstsemesteret 2019:

Gyn/obst-undervisningen varte fra 11. september til 13. desember. Skriftlig eksamen var 22. januar.

Studieopplegg vårsemesteret 2019:

Vårsemesteret 2019 hadde jeg psykiatri og pediatri. Dette er fag som de spanske studentene tar andre semester av 4. studieår.

Psykiatriundervisningen:

består av 36 1-times-lange-forelesninger, 3 obligatoriske to-timers-seminarer og 7 uker med praksis for de norske studentene (2 uker for de spanske studentene) fra kl 08.30-12.30.

Forelesningene og seminarene holdes på universitetssykehuset el HUCA (el Hospital Universitario Central de Asturias). Vi hadde forelesning 3 dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag) fra kl 16-17.

Siden jeg skulle ha 7 uker med praksis, laget fagansvarlig for psykiatri-praksisen en egen praksisplan for meg der jeg fikk rullere mellom ulike avdelinger for å få se mest mulig av psykiatrien. Jeg spurte om (og fikk lov til) å ta 2 uker av praksisen vårsemesteret og 5 uker høstsemesteret.

Jeg rullerte mellom Centros de Salud Mental (helsesentere med ansvar for poliklinisk oppfølging som det finnes flere av i Oviedo), voksenpsykiatrisk og ungdomspsykiatrisk avdeling på el HUCA og ENLACE (psykiatrisk tilsyn til pasienter innlagt på somatiske avdelinger på el HUCA).

Pediatriundervisningen:

består av 67 1-times-lange-forelesninger, 10 obligatoriske to-timers-seminarer og 2 uker med praksis fra kl 08.30-12.30.

Forelesningene og seminarene holdes på el HUCA. Vi hadde forelesning hver dag fra kl 13-14.

I Spania jobber pediatere i førstelinjetjenesten i tillegg til på sykehus - dvs. at pediatere jobber som fastleger for barn opp til 13 år. Det er her man får praksis: Man blir tildelt praksisplass på et Centro de Salud (helsesenter) i Oviedo der man er i 2 uker.

I høstssemesteret spurte jeg om jeg kunne få mer praksis i pediatri. Jeg fikk 2 uker til.

Studieopplegg høstsemesteret 2019:

Høstsemesteret 2019 hadde jeg ett fag: gynekologi og obstetrikk. Dette faget tar de spanske studentene første semester av 4. studieår (altså semesteret før psykiatri og pediatri), mao. begynte jeg på et nytt kull.

Gyn/obst-undervisningen:

består av 46 1-times-lange-forelesninger, 4 obligatoriske to-og-en-halv-timers-seminarer og 1 uke med praksis fra kl 08.30-12.30.

Forelesningene og seminarene holdes på el HUCA. Fra 11. september til 23. oktober hadde vi forelesning hver dag fra kl 15-16. Fra 25. oktober til 13. desember hadde vi forelesninger mandag onsdag og fredag.

Praksis var 1 uke på gynekologisk og obstetrisk avdeling på HUCA. Jeg spurte utvekslingskoordinator om jeg kunne få mer praksis og fikk beskjed om å spørre praksisansvarlig lege på avdelingen.

Det ble positivt mottatt at jeg spurte, men siden det var mange studenter i praksis på avdelingen kunne de ikke garantere at jeg fikk plass. Det ble det – så jeg fikk to uker med praksis! Dessuten fikk jeg flere tilbud fra leger om å følge med dem på kveldsvakt, hvilket jeg gjorde. 

«Los apuntes»:

Det går på rundgang mellom de spanske studentene (ikke utvekslingsstudentene) å transkribere forelesningene. Dette kalles «apuntes». De er generelt godt laget; en sammenhengende tekst som er oversiktlig og ryddig der det også blir kommentert og uthevet i fet skrift hva foreleseren har lagt mest vekt på ift. eksamen og hva som har kommet på tidligere eksamener.

De spanske studentene bruker generelt sett «apuntes», ikke bøker, for å studere. Jeg gjorde også det. Forelesningene er eksamenspensum, og jeg opplevde at «apuntes» dekket forelesningene bra.

Praksisen:

Generelt om praksisen:

Legene bruker legefrakk og sine egne klær under. Man må ha med sin egen legefrakk eller sykehus-overdel (veldig greit å ha når det er varmt).

Man må ta med et evalueringssjema for praksis, og på slutten av praksisen får man en evaluering av praksislærer. Jeg fikk alltid gode evalueringer – det virker som det holder å være aktiv og vise interesse for faget ;-)  

Psykiatri:

Vårsemesteret var jeg to uker på et Centro de salud mental.

Høstsemesteret var jeg to uker på el centro de salud mental, en uke på psykiatrisk sengepost på el HUCA, en uke på ungdomspsykiatrisk avdeling på el HUCA og en uke på ENLACE på el HUCA – psykiatrisk tilsyn til pasienter innlagt på somatisk avdeling.

Jeg fikk ikke mulighet til å ta opp anamnese eller undersøkelse – praksisen gikk ut på å sitte ved siden av legen og observere konsultasjonene. Men alle legene var veldig behjelpelige med å svare på spørsmål og å diskutere konsultasjonene med meg etterpå, så jeg følte meg inkludert og lærte mye selv om jeg ikke fikk mulighet til å øve selvstendig.

Mange av konsultasjonene på «los centros de salud mentales» var rutineoppfølginger og medikamentjusteringer. Dette var ganske kjedelig, syntes jeg. Men hvis man spør, får man lov til å være med på andre ting også. Jeg fikk lov til å være med på konsultasjoner med psykolog, og det som jeg syntes var aller mest spennende var at jeg fikk lov til å være med på konsultasjoner i rusmedisin! Mange av «los centros de salud mentales» har en spesialist i rusmedisin tilknyttet seg, som jobber der 1-2 dager i uken. Her syntes jeg at jeg lærte mye – både rusmedisin og sosialmedisin.

Pediatri:

Vårsemesteret var jeg to uker på et Centro de salud. Høstsemesteret spurte jeg utvekslingskoordinator om jeg kunne få mer praksis, og fikk to uker på et centro de salud.

Vårsemesteret var jeg hos en lege som hadde veldig tett program. Her fikk jeg ikke tatt anamnese eller undersøkt selvstendig. Jeg hørte av de andre studentene at man ofte må være litt frampå for å bli tatt med på undersøkelsene.

Så jeg spurte om jeg også kunne undersøke barna, og fikk være med på undersøkelsene: Jeg tok med mitt eget stetoskop og auskulterte sammen med henne. Der det gikk greit for barnet fikk jeg lov til å kikke i ører og munn etter henne. Hun var hyggelig og behjelpelig med å diskutere funn og sykdommer og å komme med undersøkelsestips.

Høstsemesteret var jeg hos en lege som hadde et mye mindre tett program; Ignacio Carvajal i Centro de Salud la Ería. Her fikk jeg lov til å ta anamnese og undersøke selvstendig på mange pasienter. Der jeg ikke fikk undersøke selvstendig, fikk jeg alltid undersøke sammen med ham. Jeg fikk også være en dag sammen med en helsesykepleier (alle pediaterne samarbeidet med helsesykepleiere og de hadde konsultasjoner vegg i vegg). I tillegg brukte han masse tid på å gå gjennom undersøkelsesfunn med meg, gi meg undersøkelsestips og diskutere sykdommer og utredning og antibiotikaresistens. Så her trivdes jeg kjempegodt i praksis!

Gynekologi og obstetrikk:

Obligatorisk praksis i gyn/obst var en uke på gyn/obst avdeling på el HUCA. Som jeg skrev tidligere, spurte jeg praksisansvarlig lege på avdelingen og fikk lov til å være der to uker – jeg kunne nok også vært lenger hvis jeg hadde spurt.

Hva man fikk se var avhengig av hvor legen man kom sammen med jobbet – og kunne sånn sett variere veldig. Jeg forteller om hva jeg fikk være med på som et eksempel:

Den første uken var jeg sammen med en hyggelig gynekolog som jobbet slik:

-Mandag + tirsdag: Polikliniske bekkenbunns-konsultasjoner (prolapser/inkontinens etc)

-Onsdag: poliklinisk ultralyd av bekkenbunnen.

-Torsdag: Operasjonsstua (prolapser, endometriose etc.)

-Fredag: Helligdag der studentene ikke trengte å komme inn. Jeg spurte om jeg kunne få komme likevel, og siden jeg var den eneste studenten fikk jeg være sammen med hvilken lege jeg ville. Jeg ble med en erfaren obstetriker på poliklinisk risiko-svangerskapsoppfølging.

Den andre uken var jeg sammen med en gynekolog som hadde vakt på gynekologisk sengepost. Denne uken var jeg mest på sengeposten. I tillegg hadde hun to dager med poliklinisk oppfølging av pasienter med gynekologisk kreft.

Begge gynekologene jeg var sammen med var veldig hyggelige. Jeg fikk ikke mulighet til å ta opp anamnese. Men jeg fikk ofte mulighet til å undersøke pasienten etter legene – så i løpet av praksisen lærte jeg å legge inn spekel, jeg fikk ta celleprøve fra livmorhalsen, prøve meg litt på transvaginal ultralyd, lytte på fosterets hjerte med ultralyd og kjenne på høyden til livmoren. Det var sånn at det kunne være dager der jeg fikk gjort lite og dager der jeg fikk gjort mye. Men legene inkluderte meg alltid – de viste meg undersøkelsesfunn og diskuterte sykdommene og funnene med meg etterpå.

Men jeg var altså hele den obligatoriske praksisen på gynekologisk avdeling, uten å få se obstetrisk avdeling. Det løste seg på følgende måte:

Gynekologen jeg var sammen med første uken ble glad for at jeg viste interesse for faget og ringte opp til fødeavdelingen og bad dem ringe henne på callingen dersom det var noen fødsler jeg kunne se på.

Slik fikk jeg sett ihvertfall 8 fødsler; blant de en setefødsel og flere instrumentelle. Kollegaen til «min» gynekolog hadde invitert meg på kveldsvakt den dagen avdelingsoverlegen hadde vakt – fordi han programmerte vanskelige fødsler til sin vakt. Avdelingsoverlegen, el doctor Adánez, var glad for at jeg viste interesse og inviterte meg til å bli med igjen når jeg ville.

På kveldsvaktene hadde legene ansvaret for fødestua, operasjonssalen og gyn/obst akuttmottak. I Spania kan folk komme til akuttmottaket uten å gå via legevakten først, så her fikk jeg se små og store legevaktsproblemstillinger.

Allmennpraksis:

Jeg spurte utvekslingkoordinator om jeg kunne få være i praksis i allmennpraksis, og fikk en ukes praksis på et Centro de Salud. Her lærte jeg mye både medisin og sosialmedisin.

Oppsummering:

Det jeg har prøvd å få fram er at man kan ha flaks eller uflaks med hvor man blir plassert i praksis og sånn sett lære mer eller mindre. Men man kan alltid ta kontakt med utvekslingskoordinator eller legene på avdelingen direkte og spørre om mer praksis! Praksisen varer egentlig bare til kl 12.30, men det er som regel mulig å bli hele dagen dersom man vil.

Eksamen:

Psykiatri:

Karaktergrunnlaget i psykiatri er en skriftlig multiple-choice eksamen med der hvert spørsmål har 5 svaralternativer og et riktig svar. Man får ikke minuspoeng for feil svar. Det var 105 spørsmål på 80 minutter. Man måtte ha 60% riktig for å bestå.

Pediatri:

Karaktereren i pediatri er satt sammen av resultatet på:

-En skriftlig eksamen m. spørsmål knyttet til pensum fra forelesningene som teller 60%.

-En praktisk del som teller 40%. Denne er igjen satt sammen av:

            -Evaluering fra praksislærer.

- En obligatorisk praksisrapport som man skriver og leverer inn etter å ha vært i praksis.

-En muntlig eksamen  m. spørsmål knyttet til pensum fra seminarene.

Den skriftlige eksamenen har 75 flervalgsspørsmål der man får 1 poeng for hvert riktige svar og -0,25 minuspoeng for hvert feil svar. I tillegg var det 5 spørsmål der man skulle skrive et kort svar med max 5 poeng pr. spørsmål (altså mulighet for 100 poeng totalt).

Man må ha 50 poeng for å bestå.

Den muntlige eksamenen er relativt kort (jeg husker ikke akkurat hvor lang den var). Jeg fikk to eksaminatorer: foreleseren i pediatrisk akuttmedisin og foreleseren i pediatrisk endokrinologi.

Den obligatoriske praksisrapporten skulle skrives etter en mal som ligger ute under fagressursene i pediatri (man får brukernavn og passord til «campus virtual» (virtuell campus) av utvekslingskoordinator den første dagen). Rapporten leveres også inn i «campus virtual». Man hadde to ukers frist til å skrive den etter å ha avsluttet praksis. Min rapport var på 4 sider, men da hadde jeg nådd maksgrensen for lengde.

Gynekologi og obstetrikk:

Karaktergrunnlaget i gyn/obst er en skriftlig eksamen med 50 flervalgsoppgaver på 40 minutter. Det var 25 spm fra gynekologi og 25 spm fra obstetrikk. Hvert spørsmål hadde 5 svaralternativer og 1 riktig svar. Man fikk et poeng for hvert riktige svar og -0,25 minuspoeng for hvert feil svar. Utvekslingsstudentene tilbudt en muntlig konteeksamen kort tid etter den skriftlige eksamenen dersom man ikke sto på den skriftlige.

Generelt om eksamenene:

Eksamensoppgavene gjenbrukes ofte fra år til år, så det er lurt å bruke tidligere eksamenssett (ligger på google drive) til å øve. OBS: Svarene som er ringet rundt på de tidligere eksamenssettene er ikke nødvendigvis riktig svar – det er tidligere studenter som har tatt bilde av eksamenssettet sitt og lastet det opp! 

Eksamensresultatene blir publisert på tavlen utenfor klasserommet på HUCA, og i kullets whats-app-gruppe.

Eksamen i Norge:

Siden Modul 5 i Norge i tillegg til psykiatri har rettsmedisin, rettspsykiatri og farmakologi måtte vi ta en eksamen i dette etter sommerferien. Vi hadde en skriftlig eksamen i reseptlære og to muntlige eksamener: i rettspsykiatri og rettsmedisin. Vi hadde ikke eksamen i farmakologi.

Oppfølging fra lokale studieveiledere:

Da vi kom til Oviedo, måtte vi først registrere oss på kontoret for internasjonale studenter; Oficina de Atención Internacional i Calle Principado 3.

Deretter avtalte vi et møte med utvekslingskoordinator på det medisinske fakultetet for immatrikulering.

Jeg var veldig fornøyd med oppfølgingen jeg fikk. Utvekslingskoordinator tilbød meg ekstra praksis hvis det var fagområder jeg var interessert i, og jeg fikk ekstra praksis i pediatri, gyn/obst og allmennmedisin. Det tok litt tid å få datoene for den frivillige praksisen – dette fordi det tok tid for faglærerne å organisere praksisen.

OBS: Dersom man blir et helt år, må man gjennom samme prosessen neste semester: Først innom oficina de atención internacional, deretter innom utvekslingskoordinator for å immatrikulere seg.

Språk:

Jeg hadde spansk på ungdomsskolen og videregående.

Vårsemesteret var vi tre studenter fra Norge; Jenny, Amina og jeg. Vi dro ned før studiestart i Januar for å ta et 4 ukers språkkurs i Oviedo. Dette ble dekket av lånekassen. Vi gikk på ALCE idiomas – vi fra Norge var de tre eneste elevene på vårt kurs, så de var fleksible med undervisningstidspunkter. Vi hadde 4 timer undervisning hver dag.   

Jeg tok jo pediatri (som er et stort fag) i tillegg til psykiatri. Med mitt nivå i spansk måtte jeg jobbe MYE med fag det første semesteret. I tillegg til å forstå språket og det faglige innholdet, var tilleggsutfordringen å forstå fagterminologien på spansk - særlig medisinske forkortelser.

Jeg syntes det tok ca. 2 mnd før jeg begynte å få hodet over vannet og merket at det gikk lettere. Det var mye jobb, men det var verdt det. Vårsemestereret hadde jeg jo bare gyn/obst, og da merket jeg at det gikk MYE lettere med lesingen og jeg fikk den fritiden jeg ikke hadde på høstsemesteret.

Når det gjelder det å forstå muntlig spansk, tok det ca. 2 mnd før jeg begynte å forstå det meste på forelesningene. Utfordringen var utenom forelesningene: Å forstå hva pasiententene sa i praksisen, å forstå samtaler mellom flere personer i et rom med litt bakgrunnsstøy, og å snakke uten å stoppe opp og lete etter ord eller riktig verbbøyning.

Bolig:

Jeg ønsket å bo sammen med spanske studenter for å «eksponeres» mye for spansk.

Jeg anbefaler å melde seg inn i Erasmus Oviedo sin facebook-gruppe; det er mange Erasmus-studenter som søker noen å bo sammen med, og det kan være lurt å leie sammen med noen fra latin-Amerika for å få snakke spansk..

Jeg fant begge leilighetene på www.idealista.es

Jeg bodde rett ved HUCA, og var fornøyd med så kort vei. Det er 10-15 min å gå fra el HUCA til El Milán-området og 25-30 min å gå fra el HUCA til sentrum/gamlebyen (der katedralen er). De to andre norske studentene bodde i el Milán-området som er et fint område med mange småbutikker midt mellom el HUCA og sentrum (ca. 10-15 min fra begge). Det kjøpesenteret som er nærmest el Milán er Los Prados. Her er det også et treningssenter som heter Dreamfit.

Oviedo er en ganske liten by. Mellom HUCA og sentrum er det som sagt 25 min å gå. Det er 1 time å gå (og 40 min med buss) fra HUCA til det medisinske fakultetet.

Fritid og sosiale forhold:

Erasmus Student Network (ESN) i Oviedo arrangerer mange aktiviteter og treff for Erasmus-studentene hele semesteret, som publiseres i deres facebook- og whatsapp-grupper (ESN Oviedo og Erasmus Oviedo). De arrangerte velkomst-uke i starten av hvert semester. Hver tirsdag er det «martes de tapas» på forskjellige utesteder i Oviedo. Jeg så aldri noe til tapas, men det var en fin måte å bli kjent med folk. ESN arrangerer også aktiviteter i Gijón, nabobyen til Oviedo, fordi en del av universitetscampusen er der.

Erasmus-studentene tok initiativ til små whatsapp-grupper for folk som ville være med på turgåing, å reise sammen til andre byer etc. Disse ble linket til i den felles Erasmus-whatsapp-gruppen. Det var også en egen whats-app gruppe for erasmusstudenter på medisin.

Jeg dro til Bilbao og San Sebastián sammen med to andre Erasmusstudenter. Ellers var jeg relativt lite med på Erasmus-aktivitetene, men de jeg var med på trivdes jeg på – det var lett å bli kjent med folk og mange av Erasmus-studentene snakket spansk: Siden vi kom på vårsemesteret hadde mange allerede vært der et halvt år og snakket godt spansk.

Jeg kan også anbefale Covadonga (dit dro jeg) som er en bitteliten by som huser Asturias´ skytshelgen: La Virgen de Covadonga. Rett i nærheten er «Los lagos de Covadonga» - innsjøer på høyfjellet - og byen Cangas de Onís, som var Spanias hovedstad i tidlig middelalder (det ble senere Oviedo).

Pilegrimsveien til Santiago de Compostela går gjennom Oviedo. 

I tillegg til det flotte landskapet, er Asturias kjent for sine Sidrerías (cider-barer med Asturiansk eplecider) og maten: Fabada (en bønne- pølse- og fleskegryte) og Cachopo (frityrstekt filet av kjøtt med skinke og ost). Den mest kjente Sidrería-gaten i Oviedo heter Calle Gascona – her kommer det også bittesmå orkestre med jevne mellomrom og spiller asturiansk folkemusikk på sekkepipe.  

Det arrangeres fester for medisin et par ganger i semesteret; dette annonseret på kullets whatsappgruppe. 

Jeg var med på en del aktiviteter på fritiden (mindre på vårsemesteret, da jeg jobbet mye med fag, mer på høstsemesteret):

-Los Centros Juveniles de Pumarín og Santullano er steder med organiserte aktiviteter for ungdommer og unge voksne. De arrangerer kurs i matlaging på fredager og dansekurs på lørdager. Jeg lærte å lage argentinske småkaker av en hyggelig argentinsk konditor.

-På høsten meldte jeg meg inn i Røde Kors som frivillig og tok et frivilligkurs. Jeg skulle være frivillig for barn som var innlagt på sykehus – men på det tidspunktet hadde de alle de frivillige de trengte, så jeg fikk ikke deltatt på det.

-Jeg prøvde litt forskjellige danseskoler. Den danseskolen jeg likte best var Escuela de Danza Belén Novo, der jeg begynte på magedans. Det var en liten danseskole med avslappet stemning der man ble kjent med de andre elevene – med andre ord også bra for å øve på spansk.

Diverse / tips til andre som reiser dit:

Offentlig transport:

For buss innad i Oviedo, kan man enten betale på bussen eller kjøpe busskort på et av disse stedene: http://www.consorcioasturias.com/es/portal.do?NM=3&IDM=71 (jeg kjøpte ved siden av McDonalds i Calle Uría i sentrum) og deretter fylle på kortet igjen i en hvilken som helst kiosk.

Buss C1 og C2 går mellom HUCA og facultades (det medisinske fakultetet). Jeg brukte Google Maps for å finne busstider.

Buss mellom Oviedo og Gijón drives av ALSA. Her må man kjøpe billett på stasjonen, det er ikke mulig å kjøpe på bussen. Togbilletter kan kjøpes fra Renfe.

Da vi dro til Bilbao og Santander brukte vi appen blablacar for å kjøpe plass i en bil.

Copistería:

Det finnes flere små kontormateriell-butikker i Oviedo, som kan printe ut «apuntes» hvis man sender det på mail, og hefte dem sammen til en liten bok.

Helseforsikring:

Hvis man trenger legehjelp kan man dra til det Centro de Salud som er i den sonen man bor – man blir da sett på som legevaktspasient siden vi ikke har fastlege der. Vi fikk et skriv fra HELFO før vi dro, men dette ble overhodet ikke akseptert av spanske Centros de Salud. Jeg søkte om å få et europeisk helsekort – det ble akseptert: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Bankkort:

Jeg hadde spansk bankkort. Da slapp jeg ekstra avgifter på å ta ut penger, og det var lettere å overføre penger når jeg skulle betale husleie. Jeg brukte Banco Santander og var fornøyd med det.

Varme og vanntette klær:

Strømmen i Spania er dyr og husene er dårlig isolerte, så mange spanjoler velger å ikke varme opp husene. Det betyr at det er iskaldt innendørs i januar/februar. Det er kaldt og vått utendørs også (det regner mye i Asturias), så varme og vanntette klær og sko kan ikke undervurderes.

Internett:

Det var ikke internett i leiligheten min. Jeg brukte Orange for å få en ruter og abonnement på trådløst nett, de hadde en studentrabatt.

ID:

Alle spanjoler har et ID-kort som heter DNI (Documento Nacional de Identidad). Det spørres ofte etter ID og bankkort aksepteres ikke – derfor vente jeg meg til å ha med passet mitt overalt.

Lånekassen og Erasmusstipend:

Husk å søke erasmusstipend!

Fra lånekassen kan man få språkstipend til språkskole. I tillegg får man ordinær støtte og reisestipend fra lånekassen for utvekslingen.

Refleksjoner og utbytte:

Med mitt nivå i spansk, synes jeg at det var vanskelig og kostet mye krefter å ta pediatri og psykiatri samtidig. Jeg vil likevel anbefale det – men vær klar over at man sannsynligvis må legge ned en stor innsats det første semesteret og jeg for min del ihvertfall, følte jeg slet med å holde hodet over vannet, og ikke hadde overskudd til å bli med på så mange aktiviteter utenom skolen.

Høstsemesteret, da jeg bare hadde et fag (gyn/obst), hadde jeg mye fritid og relativt lite skolearbeid. Det aller fleste aktivitetene jeg var med på, som jeg skrev om i «fritid og sosialt», var i høstsemesteret.

Jeg synes det var bra å bli et helt år fordi:

-Det var først det andre semesteret jeg virkelig merket (og gledet meg over) at jeg nesten hadde blitt flytende i spansk. Det gjorde dessuten at jeg fikk mer utbytte av praksis.

-I psykiatri/pediatri-terminen fikk jeg først og fremst erfaring med hvordan førstelinjetjenesten i Spania fungerer. I gyn/obst-terminen var jeg på el HUCA, og fikk oppleve den somatiske sykehusmedisinen i Spania. Det obstetriske tilbudet i Spania er solid, og det er med å forklare at Spania har verdens laveste mødre-dødelighet.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har noen spørsmål før eller under utvekslingsoppholdet – så skal jeg svare så godt jeg kan!

 

Publisert 10. mars 2020 11:03 - Sist endret 10. mars 2020 11:11