English version of this page

Finans, forsikring og risiko (FFR) (studieretning)

Banker, forsikringsselskap og annen industri står daglig overfor utfordringer der de må ta avgjørelser basert på usikker informasjon. De økonomiske konsekvensene kan bli store hvis de ikke forstår den risikoen de tar på seg. I studieretningen fordyper du deg i analyse og kontroll av ulike former for risiko ved bruk av matematikk og informasjonsteknologi, kombinert med økonomiske og statistiske fag.

Studieretningen hører til programmet

Modellering og dataanalyse (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?