Hvorfor velge dette programmet?

En norskspråklig mastergrad i musikkvitenskap eller en internasjonal mastergrad i Nordic Music.

Dette masterprogrammet har to studieretninger: Musikkviitenskap (norskspråklig) og Nordic Music (engelskspråklig).