Hvorfor velge denne retningen?

På denne studieretningen studerer du norsk og nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon.

Du velger selv spesialisering, men alle må sette seg noe inn i alle tre områder gjennom de 4 obligatoriske emnene som er lagt til første år på programmet.

I spesialiseringen nordisk språk studerer du blant annet hvordan norsk språk er bygd opp, hvordan det skiller seg fra nabospråkene og andre språk generelt, hvordan norsk har endret seg over tid og hvordan språkbruk varierer med sted, kjønn, alder og sosial og språklig bakgrunn.

I spesialiseringen nordisk litteratur studerer du den norske og nordiske litteraturen i nåtid og fortid, dens sjangrer, sentrale forfatterskap og temaer, dens samspill med andre medier og tekstformer, dens mangfoldige uttrykk som både estetisk, historisk og kulturelt fenomen.

I spesialiseringen norsk som andrespråk lærer du hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, hva tospråklighet er, hvordan norsk kan beskrives i et sammenliknende perspektiv og hvordan det læres av barn og voksne.

I spesialiseringen retorikk og språklig kommunikasjon studerer du læren om overbevisende kommunikasjon. Her blir du kjent med både klassisk retorikk og moderne kommunikasjonsteori. Med denne kunnskapen lærer du å analysere ulike typer tekster og til selv å produsere gode tekster for ulike formidlingssituasjoner.

Publisert 1. des. 2015 14:58 - Sist endret 24. juni 2019 15:25