Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir praktisk erfaring med tekst- og kommunikasjonsarbeid i arbeidslivet gjennom å utføre et oppdrag for en ekstern oppdragsgiver.

Studentene blir organisert i grupper og settes i kontakt med en bedrift, etat eller organisasjon som på forhånd har definert en kommunikasjonsoppgave som skal løses.

Det kan for eksempel være analyse og vurdering av organisasjonens tekster eller muntlige kommunikasjon, eller utforming av tekster og informasjonsmateriell.

Gruppene utfører sitt oppdrag i samråd med en representant for oppdragsgiver og får veiledning av en faglærer underveis.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studentene kunne:

  • bruke retoriske og kommunikasjonsteoretiske verktøy til å løse en praktisk kommunikasjonsoppgave i arbeidslivet
  • planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid
  • presentere sine resultater skriftlig og muntlig for et publikum av praktikere

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 4-6 studenter (det vil si nok til en gruppe). Studenter med opptak på et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RETKOM4104 – Prosjektarbeid i retorikk

Undervisning

Gruppene får tilbud om jevnlig veiledning av faglærer gjennom prosjektperioden.

De legger opp 200-400 sider pensumtekst i tilknytning til det aktuelle prosjektet i samråd med faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gruppene skriver en felles rapport på ca. 20 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som leveres per gruppe i Inspera, og har en muntlig presentasjon av den for representanter for oppdragsgiver, med sensor til stede.

Hver gruppe får felles karakter, og det er opptil medlemmene å sørge for at innsatsen i prosjektarbeidet og utformingen av rapporten blir fordelt likt mellom dem.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk