Studieliv og studentpolitikk

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Masterprogrammets programutvalget

Ønsker du å sende en e-post til Programutvalget bruker du følgende adresse:

programutvalget-ola(at)sosgeo.uio.no.

Støtte til studentsosiale tiltak

Les om støtte til studentsosiale tiltak.

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. Vi jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Publisert 11. juni 2012 10:35 - Sist endret 19. juni 2017 09:39