Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

Studieprogrammet gir deg ferdigheter til å utvikle, analysere og koble avansert teori med praktiske case. Studieprogrammet passer for deg som er teoretisk orientert og ønsker å utvikle dine organisasjonsteoretiske ferdigheter i møte med praksis.

Hva kan jeg jobbe med?