Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

Hva kan jeg jobbe med?

  • Jenny avbildet i en tunell, med signalgul jakke, vernebriller og oransje hjelm. Forbedringsleder

    Jenny jobber som forbedringsleder i Spordrift, Region Øst. På studiene lærte hun å diskutere komplekse problemstillinger og stille kritiske spørsmål, noe hun drar stor nytte av i jobben sin i dag.

  • Andreas Hidle Rådgiver - merkevare

    Lars jobber som merkevarerådgiver i Norsk Tipping.

  • Elena Gonder Kommunikasjonsrådgiver

    Elena jobber som kommunikasjonsrådgiver MSL.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Ledige masterprosjekter

 

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: