Allmøte 11.10.2016

Tid og sted: 11.10.2016, klokken 1315-1400. Harriet Holters hus 201

Tilstede: Lars Erik Kjekshus-programleder, Runar Forsetløkken-Studiekonsulent og referent, studenter fra 1. og 2. året.

Lars Erik orienterer.

  1. Programrådsmøtesaker
  1. Endring i opptaksreglement

Formalisering av retningslinjer utad. Krav om 10 studiepoeng metode som opptaksgrunnlag.

  1. Justering av OLA4060 og SVPRO4000-Prosjektforum

OLA4060 og Prosjektforum vil bli bolkeorientert. 4060 vil fortsatt ha fokus på faglig fordypning i ledelse og arbeid, og må ses i parallell med OLA4000 tematisk. Viktig at studentene tenker masteroppgaveprosjekt under 4060, men levering av skisse vil tas ut av emnet, og flyttes til 3. semester. Det vil fortsatt være en 3-dagers hjemmeeksamen som vil flyttes til slutten av semesteret etter at rapport i prosjektforum er levert. Programmet skal passe på at hjemmeeksamen ikke krasjer med presentasjoner i forbindelse med prosjektforum.

  1. Endret leveringstidspunkt for masteroppgave

Normert levering av masteroppgave flyttes fra 15. mai til 20. mai, eller første arbeidsdag etter hvis det er en fridag. Det vil i tillegg legges til en leveringsfrist 20. juni. Det vil ikke være en frist for å si ifra hvilken leveringsdato man sikter på, men det oppfordres i største grad til å være tidlig ute med å melde fra til studiekonsulent og veileder om når man ønsker å levere. Dette er for at programmet skal ha best mulig forutsetninger for å finne sensorer og kunne avvikle muntlig så raskt som mulig. Om man ikke når levering 20. mai, går det helt fint å levere 20. juni, men gi beskjed om slike endringer.

Det presiseres at denne ordningen er en prøveordning og vil vurderes høsten 2017.

  1. Digital eksamen våren 2017

Vi vil gå over til digital eksamen for OLA-emner fra og med 2017. Beskjed om hvordan dette fungerer vil komme for de enkelte emnene.

  1. Oppdatering av valgfagliste

En gjennomgang av valgfagslista, med sikte på å bygge den ut med flere emner skal gjøres. Programmet oppfordrer også studentene til å ha god erfaringsutveksling seg i mellom på hvilke emner som fins, og som er gode. Om man tar emner utenfor UiO som man er fornøyd med, er det fint om det meldes til studiekonsulenten.

På spørsmål om emner ved NMBU Ås som ikke lenger er godkjent, skyldes dette at det er gjort en vurdering av nivået på emnene og at de ikke kvalifiserer til å være masteremner.

  1. Midtveisevaluering av OLA4020 og OLA4000

Midtveisevaluering av OLA4020 og OLA4000 i form av nettskjema er sendt ut til alle 1. årsstudenter. Vi oppfordrer alle til å svare. Lars Erik og Runar vil ha et møte med PU om resultatene 18. oktober.

  1. Masterlesesaler

Instituttet mistet denne høsten en lesesal som tidligere primært har vært brukt av Sosiologi master. Denne lesesalen har blitt omdisponert til kontorer for TIK (ikke lesesal for TIK som det ble opplyst om på møtet). Sosiologi, samfunnsgeografi og OLA må derfor dele på tre gjenværende lesesaler. Ingen av disse lesesalene har vært eller er formelt øremerket for et enkelt program, og alle de tre salene skal kunne benyttes av studenter på overnevnte program. Det skal heller ikke være faste plasser på disse lesesalene, altså skal plassen ryddes etter bruk, og det skal ikke ligge igjen bøker, kaffekrus eller personlige eiendeler for å holde av plass. Unntaket er studenter med vedtak om tilrettelegging fra Tilretteleggingstjenesten.

Runar skal ta opp med studiekonsulent for SOS Master at reglene ikke overholdes på lesesal i 4. etasje.

Det vil være en evaluering av lesesaler og plasser for masterprogram ved instituttet mot slutten av året der PU inviteres inn.

  1. Eventuelt, spørsmål fra studentene

Spørsmål om når man får veileder: Vi finner veiledere basert på skissen som leveres 15. november. De som leverer innen fristen og får godkjent skisse skal få veileder innen nyttår.

Spørsmål om å skrive masteroppgave sammen: Det er fullt lovlig, og programmet oppfordrer til å skrive masteroppgave sammen med en annen. For mer informasjon rundt dette, se http://www.sv.uio.no/studier/master/iss/ola/bruk-av-fellesarbeid.html

Tidspunkt og sted for masterskisseseminar ble etterlyst. Det kommer på epost.

Publisert 11. okt. 2016 15:21 - Sist endret 19. juni 2017 09:40