Hva lærer du?

En årsenhetkandidat i religionsvitenskap:

Kunnskap

  • Har kunnskap om verdensreligionenes historiske utvikling frem til i dag.  
  • Har grunnleggende kunnskap om en enkelt religion eller en gruppe religioner.

Ferdigheter

  • Kan peke på likheter og forskjeller ved religioner og religiøse fenomener ved å peke på vesentlige fellestrekk og karakteristiske forskjeller.
  • Kan peke på religionenes betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.
  • Kan beherske grunnleggende religionsvitenskapelige begreper, teorier og metoder, og bruke dem kritisk i studiet av religion.

Generell kompetanse

  • Har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av religion og religiøsitet i dagens flerreligiøse samfunn.
  • Kan tilegne seg store mengder fagstoff og formidle dette skriftlig og muntlig.
Publisert 15. apr. 2014 09:07 - Sist endret 12. des. 2018 10:18