Beskjeder

Publisert 1. sep. 2020 09:23

Since 2016, the University of Oslo (UiO) and The Peace Research Institute Oslo (PRIO) have been engaged in a strategic partnership. As a vital part of this collaborative relationship, up to ten UiO master's students each year are offered a place in the vibrant, international and interdisciplinary research environment on peace and conflict at PRIO.

UiO master's students can now apply through the UiO-PRIO Student Programme for a placement at PRIO while they write their thesis. PRIO are currently accepting applications for students wishing to begin their placement in spring 2021. The application deadline is 2nd November 2020. 

To be considered for this programme, your thesis topic must be thematically related to one of PRIOs ongoing research projects or relevant to the strategic interests of our individual researchers or groups. You should be in the second year of your master's during your time at PRIO....

Publisert 20. aug. 2020 07:30

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. september 2020. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 17. aug. 2020 13:06

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) is an initiative to strengthen research and teaching that engages with the current climatic and environmental crisis from interdisciplinary perspectives.

Presenting our new Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences (https://www.uio.no/english/studies/programmes/ehs/). The certificate is open to all master students admitted to the University of Oslo in the fall semester of 2020 and runs parallel with your main Master's program. It provides a unique opportunity to achieve interdisciplinary competence within the field of Environmental studies. If you are a highly motivated student with a large capacity and an interest for questions related to climate change and the environment - this is the study for you!

If you want more information, please register for our online information meeting on 23rd of September at 14:00 (...

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 18. des. 2019 10:02

Are you a master's student and interested in growing your expertise of the philosophical and ethical dimensions of environmental challenges of our time? Check out the Arne Næss stipend 2020!


The Arne Næss programme will allow you to develop your creative, analytical and critical thinking abilities, while exploring the connection between environmental values and ideology and the climate crisis. This is the perfect opportunity to work with and learn from outstanding researchers, and delve into the eco-philosophical narratives that help us understand the mechanisms of effective environmental communication.


The Arne Næss Stipends are part of the Arne Næss Programme, and the selected students will work on the joint presentation (The Young Researchers' Challenge') at the Arne Næss Symposium in October 2020.


For more information or to apply, please visit the scholarship provider's website:
https://www.sum.uio.no/english/research/networks/arne...

Publisert 11. nov. 2019 12:46

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:21

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...

Publisert 10. okt. 2019 15:30

Onsdag 16. oktober møter du erfarne utvekslingsstudenter til samtalesalong i HF-studieinfo. 

 

Ida, Nikoline og Molly har vært på utveksling i Skottland, Russland og Sverige. Onsdag inviterer de studenter til samtalesalong om utveksling. Her er det rom for å stille spørmål og utveksle erfaringer med erfarne utvekslingsstudenter.

 

Les mer her

Publisert 7. okt. 2019 14:14

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 4. feb. 2019 13:00

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/arrangementer/apent-mote.html

Publisert 12. mars 2018 09:01

Studenter på religionsvitenskap

Kommende fredag, 16. mars blir det holdt  følgende foredrag: The Epic of Gilgamesh: Recovering the Masterpiece of Babylonian Poetry i Aud. 5 i Eilert Sundts hus kl 12:15-14

Foredragsholder er Andrew George.

Les mer om foredraget!

Vel møtt!

Publisert 11. jan. 2018 14:43

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2018. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 10. jan. 2018 15:08

We are happy to be able to offer a course in Academic English this semester to students on Master`s programmes at IKOS. The course will consist of two hours of teaching over 10 weeks.

This is an optional course in the sense that it does not give you any  credits, but the teacher requires your commitment to attend the course regularly throughout the semester.

For information on how you sign up and the schedule, please refer to the course plan.

Publisert 24. nov. 2017 10:12

Vi i fagutvalget ønsker å invitere alle studenter på religionshistorie v/UiO til årets julebord 7.desember! Vi fortsetter fjorårets suksess, og håper du har lyst til å bli med på feiringen :)

Vi stiller med middag, snacks og god stemning, og dere tar selv med det dere ønsker å drikke utover kvelden! Dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med andre studenter, så vi håper du vil sette av datoen og ta en velfortjent pause fra eksamenslesingen!

Arrangementet vil bli holdt i lokalene til Norges Kristelige Studentforbund. For å melde dere på må en egenandel på 50kr betales innen 1.desember (via vipps eller kontonummer).

Vipps til tlf.nr: 970 94 321

ELLER...

Publisert 13. nov. 2017 11:33

Hei, masterstudenter i religionshistorie

Vi i tidsskriftet Argument har som mål å hjelpe studenter med å bli flinkere til å formidle det de lærer på studiene, og i denne omgangen er vi i kulturredaksjonen særlig interessert i å publisere tekster fra dere som studerer religionshistorie. Å kunne formidle den kunnskapen man har, blir bare viktigere og viktigere, og vi ønsker å være en kanal hvor studenter kan øve seg på akkurat dette.

Vi oppfordrer dere derfor til å skrive for oss. Dere kan gjerne ta utgangspunkt i en semesteroppgave dere har skrevet. Vi hjelper dere hele veien, og har mye erfaring med å gjøre om semester- og eksamensoppgaver til artikler. Ta kontakt dersom dere enten har en idé tekst dere ønsker å skrive eller dere allerede har en tekst dere ønsker å gjøre om til en artikkel, så vil dere få gode og grundige tilbakemeldinger av oss.

Vennlig hilsen

Kaisa Hoel

Kulturredaktør i Argument...

Publisert 31. okt. 2017 15:49

Universitetslektor Magnus Berg fra Göteborgs universitet vil presentere bokprosjektet Musealt islam. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 1. november 2017 kl. 12:15 - 13:30, P. A. Munchs hus, seminarrom 12.

Les mer her.

Publisert 25. okt. 2017 09:32

Har du lyst til å være med og influere din og andre medstudenters hverdag? I november er det igjen tid for å velge nye studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS. Vi i valgstyret oppfordrer herved studenter ved IKOS til å melde sitt kandidatur til instituttets øverste styringsorgan. Det skal velges to faste representanter og to vararepresentanter for 2018. Styret er instituttets øverste styringsorgan, og studentene har gjennom sine representanter en viktig stemme og innflytelse i de beslutninger som tas. Se instituttstyrets nettsider: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/

Som styrerepresentant vil  få med deg mange nyttige erfaringer og interessante utfordringer, som er vel verdt å ta med seg ut i...

Publisert 4. okt. 2017 11:10

Som en del av våre strategiske satsing på religiøse ledere og funksjonshemmede i utviklingsland, deler Atlas-alliansen ut stipend til studenter som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave. For 2017-18 deles det ut ett stipend à kr 25 000,-.


Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Vårt formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for funksjonshemmede og tuberkuloserammede i utviklingsland.


Vi bidrar til å skape åpne og inkluderende samfunn slik at funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre. Tema for masteroppgaven må være knyttet til temaet 'religiøse ledere og funksjonshemming', da spesielt hvordan religiøse lederne bidrar til å fremme eller undergrave funksjonshemmedes rettigheter og deltakelse i samfunnet. Datagrunnlaget...

Publisert 8. apr. 2016 10:12

Ønsker du å bli koblet til masternettverket på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og presentere en skisse eller et utkast til en masteroppgave for senterets forskere?

Masterstudenter som arbeider med C-REX-relevant tematikk inviteres herved til masterseminaret våren 2016. Tilbudet går til masterstudenter innenfor både samfunnsfag, humaniora og juridiske fag.

Seminaret vil finne sted på Eilert Sundts hus, SV-fakultetet, rom 824, fra kl. 09.15 til ca. 13.00.