Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du å forstå religionens rolle i samfunnsutviklingen i dagens Norge eller i det gamle Hellas? Vil du vite mer om religionspolitikk eller hvordan religionen former enkeltmenneskers liv? Masterprogrammet gir mulighet til fordypning og spesialisering innenfor et bredt spekter av religionshistoriske forskningsområder.

Masterstudiet i religionshistorie er organisert rundt masteroppgaven. Allerede første semester arrangerer vi kurs hvor du utformer planene for ditt masterprosjekt. Tema for masteroppgaven velger du selv i samråd med en faglærer, og også det videre arbeidet med oppgaven skjer under faglig veiledning.

På religionshistorie møter du lærere og stipendiater med forskningsinteresse innenfor de store verdensreligionene. Til sammen dekker vi et bredt geografisk, historisk og tematisk kunnskapsområde (se lærernes hjemmeside - der finner du også en oversikt over hovedfags- og masteroppgaver som lærerne har veiledet).

De obligatoriske emnene på masterprogrammet fungerer som forberedelse til arbeidet med masteroppgaven. Vi organiserer også masterseminarer hvor du får anledning til å diskutere kapitler og problemstillinger med faglærere og andre studenter.

I løpet av første semester får du ikke bare kjennskap til nyere religionshistoriske teorier, men også innsikt i fagets metodiske utfordringer.

De valgfrie emnene kan du benytte på to måter: Du kan utvide bredden i dine kunnskaper eller du kan benytte disse studiepoengene til ytterligere fordypning i ditt spesialområde. Vi har et variert tilbud av forskningsbaserte emner. Tilbudet varierer noe fra semester til semester. Enkelte emner kan, dersom det er praktisk mulig, utformes etter ønske av og i samarbeid med studenter.

Du kan velge emner fra andre fag dersom de støtter opp under masteroppgaven.

Du kan også studere et semester ved et av de lærestedene i utlandet som vi samarbeider med (se Utenlandsopphold ).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. mars 2017 10:08