Russisk (årsenhet)

I en tid med økende internasjonalisering og samarbeid over grensene er kjennskap til russisk og kunnskap om vår største nabo en nyttig ressurs for samfunnet.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 60
Studiet varer: 1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?