Jobb og videre studier

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig.

Du får nyttig kunnskap som kan brukes til for eksempel i arbeid med personer som har atferdsproblemer og ungdom som faller fra i den videregående skole. Noen velger å jobbe innen kriminal- og rusomsorg, politikk, integrering og kultur. Helse- og sosialsektoren samt barnehage og skole er også aktuelle arbeidsplasser selv om studiet ikke gir formell undervisningskompetanse. Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering, og enda flere yrkesmuligheter.

Lærerutdanning

Årsenheten kan brukes som videreutdanning i spesialpedagogikk for lærere, barnehagelærere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre tilsvarende utdanninger.

Master i spesialpedagogikk

Dette studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk, sammen med annen relevant bachelorgrad. Aktuelle søkere kan være vernepleiere, audiografer og barnevernspedagoger som trenger 60 studiepoeng spesialpedagogikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. juni 2019 13:56