Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanningsløp.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Masterprogrammet i spesialpedagogikk er rettet mot søkere med en treårig bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller tilsvarende, eller søkere som har undervisningskompetanse. Alle søkere må skrive et ett sides motivasjonsbrev.

 

I tillegg til de generelle opptakskravene til master har programmet krav om en av følgende utdanninger som faglig fordypning: 

 • Fullført bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Fullført bachelorgrad i pedagogikk eller psykologi, med minimum 40 studiepoeng spesialpedagogikk
 • Fullført lærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende og PPU (praktisk-pedagogisk utdanning)
 • Fullført bachelorgrad i vernepleie, barnevernspedagog og audiograf, og i tillegg 60 studiepoeng spesialpedagogikk
 • Fullført andre typer bachelorgrader, og i tillegg 60 studiepoeng spesialpedagogikk og 30 studiepoeng pedagogikk eller 90 studiepoeng spesialpedagogikk

 

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Alle søkere må skrive et ett sides motivasjonsbrev. Lastesd opp som pdf. Ikke skriv noen sensitive opplysninger i motivasjonsbrevet.

 

Rangering av søkere

Søkere med bachelorgrad i spesialpedagogikk fra UiO eller tilsvarende: 80 studiepoeng beste karakter for emner i spesialpedagogikk/pedagogikk.

For andre utdanninger er opptaksgrunnlaget de 80 studiepoeng som har beste karakter, der minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk/pedagogikk inngår.

Se Ofte stilte spørsmål - For deg som vurderer å søke master i spesialpedagogikk 2022