Studiekvalitet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

Med jevne mellomrom, og minst hvert fjerde år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning. Det er laget en syklus for når de ulike programmene skal gjennomgå periodisk programevaluering.

Rapporter fra evalueringer

Programrapport for studieåret 2005/2006

Programrapport for studieåret 2006/2007

Programrapport for 2009

Programrapport for 2010

Publisert 8. juli 2015 13:32 - Sist endret 29. nov. 2016 10:40