Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgang

Annen evaluering

 

 

 

 

Publisert 19. mars 2020 11:36 - Sist endret 16. apr. 2020 13:44