Jobb og videre studier

Med en mastergrad i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse har du svært gode arbeidsmuligheter både i det private næringslivet og i offentlig sektor. Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle for deg, avhenger av hvilken fagretning du velger. Men uansett vil studiet gi deg en generisk kompetanse i stokastisk modellering, matematikk, statistikk og informatikk, som gjør deg til en attraktiv arbeidstager for en rekke private og offentlige virksomheter.

Privat sektor

 • Banker og forsikringsselskaper. Hvis du tar sikte på en jobb i forsikring, bør du passe på å legge opp studiet ditt slik at du får aktuarkompetanse.
 • Oljeselskaper, energibransjen (for eksempel Hydro Energi) og annen teknologisk virksomhet (for eksempel DNV GL)
 • Legemiddelindustrien og bioteknologisk industri.
 • Konsulentselskaper.

Offentlig sektor

 • Forskningsinstitutter (for eksempel Norsk Regnesentral, Havforskningsinstituttet og SINTEF)
 • Statistisk sentralbyrå.
 • Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og større sykehus.
 • Offentlig teknologisk virksomhet (som Statkraft og AVINOR).
 • Undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høgskolesektoren. 

Forskerutdanning

Mastergraden kan åpne veien til en forskerkarriere gjennom ph.d.-studiet i realfag ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet.  


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 25. mai 2017 11:31 - Sist endret 4. juli 2017 13:34