Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 eller 60 studiepoeng

Studieløp

Studieløpet har generelt denne oppbygningen:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/Masteremne Masteroppgave/Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave/Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmet har to studieretninger

Emner

De to studieretningene har obligatoriske emner som normalt tas i begynnelsen av studiet. De resterende emnene velges blant masteremner i matematikk, statistikk og informatikk. Se den enkelte studieretning for anbefalte studieløp, og informasjon om hvilke emner som passer inn.

Masteroppgave

Første semester av masterstudiet begynner med emner som gir deg et grunnlag for videre spesialisering mot en masteroppgave. Deretter splittes oppbygningen av studiet avhengig av om du ønsker en lang, eller kort masteroppgave:

  • Lang oppgave utgjør 60 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 60 studiepoeng. Masteroppgaven gjennomføres vanligvis over de tre siste semestre, med 10 studiepoeng belastning i andre semester, 20 studiepoeng belastning i tredje semester og 30 studiepoeng belastning i fjerde semester.
  • Kort oppgave utgjør 30 studiepoeng, og i tillegg tar du emner på til sammen 90 studiepoeng. Masteroppgaven gjennomføres i sin helhet i fjerde semester. Oppgaven fastlegges i samtale med veileder i tredje semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 22. des. 2016 12:11 - Sist endret 10. des. 2018 12:47