Pizza og profesjonsprat

Kirkebygg og identitet.

En religionsosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget  belyst gjennom reaksjoner på  (to)  kirkebranner

I høst ønsker vi å invitere til tre ettermiddagsarrangementer der vi spiser pizza, hører interessante presentasjoner av temaer som ikke nødvendigvis er pensum, men som likevel er faglig relevante, og snakker sammen. Alle på Det teologiske fakultet er hjertelig velkomne, men temaene er spesielt rettet mot studentene på teologiprogrammene. Etter presentasjonene samtaler vi om det vi har hørt.

Ingrid Staurheim har kristendom hovedfag fra Det teologiske fakultet år 2004. Hun arbeider som fagdirektør i KA kirkelig arbeidsgiverorganisasjon med ansvar for sikring og kirkebyggledelse.

I 2020 disputerte hun for doktorgraden ved Det teologiske fakultet med en avhandling hvor lokalsamfunnets reaksjoner på kirkebrann ble brukt som grunnlag for å fortelle om kirkebyggets betydning for folk.

Publisert 20. sep. 2021 10:51 - Sist endret 20. sep. 2021 10:51