Teologi (profesjon)

Målet med studiet er å utdanne teologer og prester. Som profesjonsstudent i teologi på UiO vil du lære av de beste fagfolkene på området, og du blir del av et aktivt og engasjert studiemiljø. Gjennom forskningsbasert undervisning vil du som teolog og prest få kunnskap og ferdigheter som gjør deg skikket til å bidra til utvikling og fornyelse av kirken. Med forankring i teologien vil du ha kompetanse til å møte utfordringer i et samfunn som på komplekse måter samtidig er flerreligiøst og sekulært.

Hva kan du jobbe med?

  • einar-osterhagen-200 Kapellan 4. jan. 2021 16:20

    Einar Østerhagen jobber som kapellan i Grorud menighet i Oslo bispedømme. Noe av det viktigste han lærte gjennom studiene er samarbeid, samtale og diskusjon. Det har vært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

  • jenny-kvisler-200 Feltprest 10. nov. 2020 14:49

    Jenny Marie Kvisler Lillevold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Hun jobber som bataljonsprest hos Sambandsbataljonen på Bardufoss. Hun forteller at livet som feltprest er ganske annerledes enn å være vanlig prest i Den norske kirke.

Fakta om programmet
Studiepoeng:360
Studiet varer:6 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?