Godkjenning ved Det medisinske fakultet

Har du allerede utdanning fra UiO eller andre læresteder, kan du søke om å få den godkjent i graden din.

Eventuell godkjenning gis ikke før studenten er tatt opp ved studieprogrammet. Det gjelder alle studieprogrammer ved fakultetet unntatt ernæringsstudiet, som vurderer ekstern utdanning i forbindelse med suppleringsopptak (lokalopptak) til høyere studienivåer.

Søknad

Alle søknader må inneholde grundig dokumentasjon på hvilke emner som er avlagt, og hva disse emnene inneholder. Det må også komme klart frem i søknaden hvilke emner man søker fritak for.

UiO kan hente beståtte resultater fra andre læresteder i Norge. Du trenger ikke å legge ved karakterutskrift dersom du gir samtykke til dette i StudentWeb.

Les mer om godkjenning og opprykk i medisinstudiet.

Les mer om krav til dokumentasjon.

Hvor skal jeg sende søknaden?

Alle studenter ved Det medisinske fakultet sender søknaden til postmottak@medisin.uio.no eller til Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Bruk din student-epostadresse når du sender personlige opplysninger til postmottak@medisin.uio.no

 

Publisert 17. mars 2015 14:25 - Sist endra 7. feb. 2020 16:34