English version of this page

Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen

Fristane gjeld for deg som alt er tatt opp til studium på UiO. Kva fristar som gjeld for deg avheng av kva du studerer.

Fristar for å søkje plass på undervisninga våren 2020

  • Du søkjer plass på undervisninga, får svar og melder deg til eksamen i Studentweb.
  • Fristane gjeld midnatt den aktuelle datoen.

Programstudentar som skal ta bacheloremne ved TF, JUS, HF, SV, UV, MED eller emne på profesjonsstudiet i teologi

03.12. Start for å søkje plass på undervisninga
10.12. Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Svaret blir publisert seinast 16. desember 2019.
02.01. Start andre runde for å søkje på emne med ledig plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.02.    Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Programstudentar som skal ta bacheloremne ved MN

03.12. Start for å søkje plass på undervisninga
Merk: Mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisninga i obligatoriske emne.
09.01. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 13. januar 2020.
14.01. Start for å søkje på emne med ledige plassar. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.02. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Studentar på masterstudiet i rettsvitenskap

03.12. Start for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar
10.12. Frist for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar. Svara blir publisert seinast 16. desember 2019.
03.01.
Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar og andre runde for noverande studentar.
08.01. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svara blir publisert seinast 13. januar 2020.
01.02. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Studentar på profesjonsstudiet i psykologi

Merk eigne fristar for praksisemne

03.12. Start for å søkje plass på undervisninga for noverande studentar
10.12. Frist for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar. Svara blir publisert seinast 16. desember 2019.
02.01. Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar og andre runde for noverande studentar.
09.01. Frist for å søkje plass på undervisninga for nye studentar. Svara blir publisert seinast 13. januar 2020.

Studentar på masterprogram

Fristane for å søkje plass på undervisninga varierer mellom emna, studieprogramma og fakulteta. Som regel må du søkje plass på undervisninga før undervisninga tek til. Du finn informasjon om undervisninga på semestersida til emnet.

01.02. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Enkeltemnestudentar

10.01. Kl. 9 Bacheloremne med ledige plassar på TF, JUS, MF, HF, SV og UV opnar for enkeltemnestudentar. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
14.01. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar på MN for tidligere og nye enkeltemnestudentar. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.02.  Frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Spørsmål?

Kontakt studieinfo-senteret på fakultet.
SV-studentar på masternivå kan kontakte instituttet.

Forkortingar

  • TF = Det teologiske fakultet
  • JUS = Det juridiske fakultet
  • MED = Det medisinske fakultet
  • HF = Det humanistiske fakultet
  • SV = Det samfunnsvitskapelege fakultet
  • UV = Det utdanningsvitskapelege fakultet
  • MN = Det matematisk-naturvitskapelege fakultet
Publisert 2. sep. 2019 08:29 - Sist endra 2. sep. 2019 08:29