Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen

Fristane gjeld for deg som alt er tatt opp til studium på UiO.

  • Du søkjer plass på undervisninga, får svar og melder deg til eksamen i Studentweb.
  • Fristane gjeld midnatt den aktuelle datoen.
  • Kva fristar som gjeld for deg avheng av kva du studerer.

Fristar for å søkje plass på undervisning hausten 2018

Alle nye studentar på bachelorprogram, årseiningar, profesjonsstudiet i teologi og i psykologi

16.08.    Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Vi råder deg til å gå på infomøtet på programmet ditt før du registrerer deg i Studentweb. Svaret blir publisert seinast 20. august.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisninga i obligatoriske emne.
21.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar som skal ta bacheloremne ved TF, JUS, HF, SV, UV, MED, og emne på profesjonsstudiet i teologi eller i psykologi

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
07.06. Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Svaret blir publisert seinast 12. juni.
13.06. Start andre runde for å søkje plass på undervisninga og framleis bli prioritert i opptaket til undervisninga.
16.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 20. august.
21.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09.    Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar og studentar med realfagsstudierett som skal ta emne ved MN

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisning i obligatoriske emne.
16.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 20. august.
21.08. Start for å søkje på emne med ledige plassar. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar
07.06. Frist for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar. Svar blir publisert seinast 12. juni.
07.08. Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar, og andre runde for noverande studentar.
15.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 20. august.
01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Studentar på masterprogram

Undervisning Fristane for å søkje plass på undervisninga varierer mellom emna, studieprogramma og fakulteta. Som regel må du søkje plass på undervisninga før undervisninga tek til. Du finn informasjon om undervisninga på semestersida til emnet.
01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Enkeltemnestudentar

inkl. nye enkeltemnestudentar ved MN

21.08. Kl. 9 Bacheloremne med ledige plassar opnar også for enkeltemnestudentar. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09. Frist for å søkje på emne med ledige plasser, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

 

Forkortingar
TF = Det teologiske fakultet
JUS = Det juridiske fakultet
HF = Det humanistiske fakultet
SV = Det samfunnsvitskapelege fakultet
UV = Det utdanningsvitskapelege fakultet
MN = Det matematisk-naturvitskapelege fakultet
MED = Det medisinske fakultet

Publisert 2. feb. 2018 10:46 - Sist endra 6. juni 2018 16:20