English version of this page

Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen

Om registrering og fristar

  • Du søkjer plass på undervisninga, får svar og melder deg til eksamen i Studentweb.
  • Fristane gjeld midnatt den aktuelle datoen.
  • Kva fristar som gjeld for deg avheng av kva du studerer.

Fristar for å søkje plass på undervisning hausten 2021

Alle nye studentar på bachelorprogram, årseiningar og profesjonsstudiet i teologi

19.08.    Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Vi råder deg til å gå på infomøtet på programmet ditt før du registrerer deg i Studentweb. Svaret blir publisert seinast 23. august.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisninga i obligatoriske emne.
24.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Du får svar med éin gong etter først-til-mølla-prinsippet.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar som skal ta bacheloremne ved TF, JUS, HF, SV, UV, MED og emne på profesjonsstudiet i teologi

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
08.06. Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Svaret blir publisert seinast 14. juni.
15.06. Start andre runde for å søkje plass på undervisninga og framleis bli prioritert i opptaket til undervisninga.
19.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 23. august.
24.08. Kl. 9 Start for å søkje på emne med ledige plassar - om du ikkje fekk plass på ønska emne i første runde. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09.    Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Programstudentar som skal ta emne ved MN

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga.
Merk at mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisning i obligatoriske emne.
19.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 23. august.
24.08. Start for å søkje på emne med ledige plassar. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09. Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar
08.06. Frist for å søkje plass på undervisninga for noveranda studentar. Svar blir publisert seinast 14. juni.
03.08. Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar, og andre runde for noverande studentar.
18.08. Frist for å søkje plass på undervisninga. Svaret blir publisert seinast 23. august.
01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta

Studentar på profesjonsstudiet i psykologi

Merk eigne fristar for praksisemne

01.06. Start for å søkje plass på undervisninga for noverande studentar
08.06.

Frist for å søkje plass på undervisninga og samstundes bli prioritert i opptaket til undervisninga. Svaret blir publisert seinast 14. juni.

15.06. Start for å søkje plass på undervisninga for noverande studentar - andre runde
16.08. Start for å søkje plass på undervisninga for nye studentar
19.08.

Frist for å søkje plass på undervisninga. Første runde for nye studentar, andre runde for noverande studentar. Svara blir publisert seinast 23. august. 

Studentar på masterprogram

Undervisning Fristane for å søkje plass på undervisninga varierer mellom emna, studieprogramma og fakulteta. Som regel må du søkje plass på undervisninga før undervisninga tek til. Du finn informasjon om undervisninga på semestersida til emnet.
01.09. Frist for å melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

Enkeltemnestudentar

24.08. Kl. 9 Start for at bacheloremne med ledige plassar opnar også for enkeltemnestudentar. Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
01.09. Frist for å søkje på emne med ledige plasser, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta.

 

Forkortingar
TF = Det teologiske fakultet
JUS = Det juridiske fakultet
HF = Det humanistiske fakultet
SV = Det samfunnsvitskapelege fakultet
UV = Det utdanningsvitskapelege fakultet
MN = Det matematisk-naturvitskapelege fakultet
MED = Det medisinske fakultet