Frister

Kommende arrangementer

Tid: 1. sep. 2022

Frist for å betale semesteragiften og registrere deg er 1. september.

Tid: 1. sep. 2022

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen er 1. september for høstsemesteret.