Frister ved studiestart

Tidligere

Tid: 1. sep. 2019

Frist for å betale semesteragiften og registrere deg er 1. september.

Tid: 1. sep. 2019

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Les mer om tilrettelegging ved eksamen

Tid: 15. aug. 2019

Du må melde deg til undervisning og eksamen for høsten 2019 via utdanningsplanen i Studentweb senest 15. august.