Utvekslingsavtale mellom Stellenbosch University og Det medisinske fakultet

Stellenbosh University er et anerkjent og godt universitet som dekker de fleste fagområder. Stellenbosch er samtidig en idyllisk universitetsby som ligger omkranset av vinområdene i Western Cape provinsen. Byen har ca. 70.000 innbyggere og ligger bare ca. 50 kilometer fra storbyen Cape Town.

Hvem kan søke?

Studenter på medisinstudiet som vil utveksle i modul 6. Det er bare høstsemesteret som er mulig.

MERK! Egen søknadsprosedyre. Søknadsfrist 1.juni året før utveksling finner sted. Aktuelt kull vil få mail ca 1.mai året før, med informasjon om søknad. Kontakt evt koordinator for utreisende studenter for informasjon.

Antall plasser

To plasser hvert høstsemester.

Språk

Undervisningsspråk er engelsk og afrikaans.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: Begynnelsen av juli-begynnelsen av desember. Høstsemester 2014: 15.07-13.12.

Vær oppmerksom på at semesterdatoene som gjelder for de øvrige fakultetene/fagene ved dette universitetet ofte avviker fra det som er oppgitt over, som altså gjelder medisin (dvs. faktisk semesterperiode for dere som utveksler dit).

Bolig

Stellenbosch University har et begrenset antall studentleiligheter til disposisjon for internasjonale studenter. De formidler også private boliger. Det anbefales å benytte seg av universitetets boligtilbud.

Visum

Du trenger studentvisum

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav. For alle gjelder det at basalfagene må leses i forkant.

Les vår side om sikkerhet i Sør-Afrika

Slik søker du

Frist for å søke er 1.juni ett år før utveksling. Det vil gå ut egen mail til det kullet som er aktuelt for utveksling et år i forveien.

Om universitetet

Land

Sør-Afrika

By

Stellenbosch

Nettside

http://www.sun.ac.za


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter