Utvekslingsavtale mellom Gakushuin University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Gakushuin University ligger i Mejiro, i sentrum av Tokyo, med sin flotte og grønne campus. Gakushuin ble opprinnelig etablert i Kyoto i 1847 som en utdanningsinstitusjon for det keiserlige hoff. Etter andre verdenskrig ble det etablert som et privat universitet i Tokyo i 1949. Det er fortsatt et av de mest prestisjetunge universitene i Japan.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder kun for studenter med opptak til JAP3110 - Japansk 5 og JAP3120 - Japansk 6.

Språk

Engelsk og japansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du kan ta japanske intensive språkemner og engelske områdeemner.. Du må ta minst 7 credits i semesteret (japansk språkemner 1 credit per emne, og områdeemner 2 credit per emne). Utvekslingsstudenter må ta 4-6 japanske språkemner og 1-3 områdeemner. Områdeemner på engelsk tilbys av forskjellige fakulteter ved Gakushuin, men utvekslingsstudenter kan ta hvilket som helst emne på hvilket som helst fakultet. Du finner mer informasjon på nettsidene til International Centre

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemesteret begynner i april og varer til august.

Høstsemesteret begynner i september og varer til mars.

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter ved Gakushuin University betaler ikke skolepenger. På denne siden finner du nyttig informasjon vedrørende finansiering. 

Bolig

Universitetet garanterer studenthybler til alle internasjonale studenter. Det koster 25000 yen per måned (2019).

Visum

Du trenger visum før avreise.

Studentvisum utstedes hos Den japanske ambassaden i Oslo. 

Når du blir bedt om å oppgi "Guarantor or reference in Japan" og "Inviter in Japan", så tilsvarer dette universitetet i Japan. Kontaktopplysningene til universitetet vil du finne i opptakspapirene dine.

Det tar ca. 1 uke for norske statsborgere å få visum, og en del lengre tid dersom man ikke er norsk statsborger. Sørg for å få visum i god tid før avreise.

De japanske universitetene søker Det japanske immigrasjonskontoret om Certificate of Eligibility (CoE) på studentenes vegne. Denne attesten må legges ved visumsøknaden til den japanske ambassaden. Attesten blir sendt til instituttet og må hentes personlig hos studiekonsulenten. Du vil motta en e-post fra studiekonsulenten når ditt CoE har ankommet (vanligvis ca. en måned før avreise).

Slik søker du

Studenter som reiser ut på Japansk 5 og Japansk 6 må først søke til instituttet ved å fylle ut dette nettskjema.

Søknadsfristen er 10. januar (for utreise påfølgende høstsemester) og 1. september (for utreise påfølgende vårsemester). Gakushuin 

har tidlig søknadsfrist, og UiO-studenter må derfor søke til instituttet tidligere enn ordinært.

Informasjon om opptakskrav, søknadsprosedyren og frister finnes på informasjonssiden for Japansk 5 og 6.

Om universitetet

Land

Japan

By

Toshima

Nettside

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for kulturstudier og orientalske språk