Utvekslingsavtale mellom Zhejiang University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Zhejiang University 浙江大学 (Zhèjiāng Dàxué) ligger i byen Hangzhou og er ett av Kinas eldste og mest prestisjefylte høyere utdanningsinstitusjoner. Det regnes i Kina som nummer tre etter Tsinghua University og Peking University. Institutt for kulturstudier og orientalske språk samarbeider med School of Public Affairs ved Zhejiang University om undervisning og forskning på miljø- og klimaspørsmål i Kina, som del av et felles INTPART-prosjekt. Utvekslingsavtalen er del av dette samarbeidet.

Hvem kan søke?

Avtalen er beregnet for masterstudenter i kinesisk ved studieretningen Chinese Culture and Society med en faglig interesse for klima- og miljøspørsmål. Studenter ved andre masterprogram med 80 studiepoeng i kinesisk språk og en faglig interesse for klima- og miljøspørsmål i Kina kan også søke. Søkere bør rådføre seg med veilederen sin og Institutt for kulturstudier og orientalske språk før de søker.

Studenter må minst ha oppnådd karakteren 4 i engelsk språk fra videregående skole.

Språk

Engelsk og kinesisk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter som reiser på utveksling til Zhejiang som del av INTPART-samarbeidet tar to emner i løpet av semesteret, som til sammen godkjennes som 30 studiepoeng ved UiO. Alle må ta minimum ett obligatorisk og ett valgfritt emne ved ZJU: 

1. Obligatorisk: Theory and Practices of Sociology/Anthropology. Kurset inkluderer to måneder med feltarbeid og datainnsamling i Kina. Datainnsamlingen kan brukes forberedelse til masteroppgaven ved UiO i fjerde semester.

2. Ett av tre valgfrie kurs, avhengig av faglig interesse og fordypning: Environmental Sociology, Media and Communication eller Applied Anthropology.

I tillegg deltar utvekslingsstudentene på et månedlig leseseminar og i månedlige, åpne forelesninger ved School of Public Affairs.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av januar/begynnelsen av februar.
Vårsemester: slutten av februar/begynnelsen av mars til slutten av juni.

Hva koster det?

Avtalen innebærer at man ikke betaler skolepenger. Studenter som reiser som del av INTPART-prosjektet mottar i tillegg et stipend.

Bolig

Universitetet tilbyr bolig som del av opptaksprosessen. De fleste utenlandske studenter bor på Yuquan Campus Det meste av undervisningen foregår på kinesisk og tilbudet på engelsk er begrenset.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Praktisk informasjon om utveksling til Zhejiang University gjennom INTPART-programmet.

Slik søker du

Dersom du er masterstudent ved IKOS søker du manuelt utenom Søknadsweb. Du må sende motivasjonsbrev (2-3 sider), karakterutskrift fra bachelor og master, samt CV til international@ikos.uio.no innen 1. mars. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju tidlig i mars, med endelig svar i løpet av mars.

Dersom du tilhører et annet institutt enn IKOS må du søke gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Logg på Søknadsweb

 

Om universitetet

Land

Kina

By

Zhejiang

Nettside

http://www.zju.edu.cn/english/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Master

Avtaleeier

Institutt for kulturstudier og orientalske språk