Utvekslingsavtale mellom Université Catholique de Louvain og Det juridiske fakultet

Université catholique de Louvain er det største franskspråklige universitetet i Belgia. Rundt 35 000 studenter studerer på Université catholique de Louvain. Ved siden av sitt nederlandskspråklige søsteruniversitet, Katholieke Universiteit Leuven, regnes Université catholique de Louvain som et av Belgias beste universiteter.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk og engelsk.

Dersom man ønsker å studere på Université catholique de Louvain om høsten, må man kunne fransk, fordi det ikke er et tilstrekkelig antall jussemner som undervises på engelsk da. Om våren kan man dermed finne tilstrekkelig (minst tilsvarende 30 studiepoeng) emner undervist på engelsk. 

Hvilke emner kan jeg ta?

En oversikt over tilgjengelige emer finner du på vertsuniversitetets informasjonsside for utvekslingsstudenter

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av september til januar

Vårsemester: februar til juni

Eksamensperioder: januar og juni. Erasmus+ utvekslingsstudenter som er på utveksling høstsemesteret får tilbud om å avlegge eksamen i desember.

Bolig

Informasjon om bolig finner du på vertsuniversitetets informasjonsside for utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Belgia

By

Brussel

Nettside

http://www.uclouvain.be/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet