Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Farmasøytisk institutt

Hvem kan søke?

Denne Erasmus-avtalen er forbeholdt studenter ved Farmasøytisk institutt.
Søkere må ha et karaktersnitt på C.

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha avlagt 30 studiepoeng før man søker og at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Språk

Dansk og Engelsk

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Farmasøytisk institutt