Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Det juridiske fakultet

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon og et av Nord-Europas eldste universiteter, grunnlagt i 1479.

 

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: begynnelsen av februar til slutten av april
Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av november

Eksamensperiode: desember (for kurs som tilbys på engelsk), mai (for kurs som tilbys på engelsk), informasjon om eksamen i kurs som tilbyrs på dansk står på kursets emneside.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet