Utvekslingsavtale mellom Syddansk Universitet og Det medisinske fakultet

Syddansk Universitet ble etablert ved en fusjon i 1998 mellom Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Målet er blant annet å løfte utdannelses- og kompetansenivået i den syddanske region. Universitetet har utdannelse og forskning på fem campuser på Fyn, i det sydlige Jylland og på Vestsjælland - i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse. Nylig har SDU også blitt sammenslått med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Handelshøjskolecentret i Slagelse. Universitetet er organisert i fem faglige hovedområder/fakulteter. Odense er det største av de fem campus-områdene, med 12 000 studenter.

Hvem kan søke?

Det er pt. ikke mulig å utveksle med dette universitetet pga fagkombinasjoner som ikke er kompatible.

Antall plasser

To-tre per studieår.

Språk

Undervisningsspråket er dansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Boligmulighetene varierer ut fra hvilket campus du velger å studere ved. International Office ved SDU kan være behjelpelige med å skaffe bolig.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav. For alle gjelder det at basalfagene må leses i forkant.

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Danmark

By

Odense

Nettside

http://www.sdu.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter