Utvekslingsavtaler med University of Helsinki

Viser 1–8 av 8 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Nordplus) Profesjonsstudium Nordplus
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys