Utvekslingsavtaler med University of Turku

Viser 1–3 av 3 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Nordplus) Profesjonsstudium Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys