Utvekslingsavtale mellom University of Turku og Universitetet i Oslo

University of Turku er Finlands nest største universitet, plassert i havnebyen Turku/Åbo. I 1920 ble Turku verdens første finskspråklige universitet - i dag har det seks fakulteter og er spesielt faglig sterkt på feltene bioteknologi, informasjonsteknologi, samfunnsvitenskap, kultur- og integreringstudier og Baltiske områdestudier.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Finsk og engelsk.

Språkkurs i finsk tilbys gjennom The University of Turku Language Centre.

Hvilke emner kan jeg ta?

University of Turku tilbyr en rekke emner og programmer på engelsk for utvekslingsstudenter. Studenter står relativt fritt til a velge kurs på forskjellige fakulteter og institutter såfremt de imøtekommer eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

University of Turku benytter ECTS-systemet. 30 studiepoeng tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra 1. september til 31. desember
Vårsemester: fra 1. januar til 31. mai

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Turku er behjelpelig med informasjon om å skaffe bolig gjennom Student Village Foundation

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Turku

Nettside

http://www.utu.fi/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo