Utvekslingsavtaler med Háskóli Íslands

Viser 1–9 av 9 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Nordplus) Profesjonsstudium Nordplus
Det medisinske fakultet (Profesjonsstudium) (Nordplus) Profesjonsstudium Nordplus
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for arkeologi, konservering og historie (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys