Utvekslingsavtale mellom Háskóli Íslands og Det juridiske fakultet

Háskóli Íslands (University of Iceland) ble grunnlagt i 1911, da tre islandske høyere utdaningsinstitusjoner for medisin, jus og teologi ble slått sammen.

Dette er en Nordplus-avtale som inngår i et nettverk av juridiske fakulteter i Norden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er islandsk og engelsk.

Det tilbys intensivt språkkurs (EILC) for utvekslingsstudenter (begrensede plasser).

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over engelskspråklig kurstilbudet finner du på fakultetets hjemmeside under "General Course Catalogue".

Fakultetet tilbyr ca. 35 juskurs per år. 9 av disse holdes på engelsk, 5 emner om høsten og 4 emner om våren.

Hver høst tilbys internasjonalt miljørett.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: begynnelsen av januar til slutten av april
Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av november

Eksamensperioder: desember, slutten av april til midten av mai

Hva koster det?

Studenter som reiser på denne avtalen får et eget Nordplus-stipend. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene (Nordplus-stipendet pleier å ligge mellom 8 000 og 10 000 kr per semester).

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet tilbyr. Alle boliger befinner seg i kort avstand fra universitetet. Det er gode bussforbindelser (gratis for studenter).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Island

By

Reykjavik

Nettside

http://www.hi.is/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet