Utvekslingsavtale mellom Università di Bologna og Det juridiske fakultet

Università di Bologna ble grunnlagt i 1088 og regnes som det første universitetet i den vestlige verden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Studenter med studierett til bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, som har bestått minst 60 studiepoeng på tidspunktet for utreise.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er italiensk og engelsk.

Universitetet tilbyr ulike språkkurs for utvekslingsstudenter. Nærmere informasjon om språkkursene finner du på hjemmesiden til CLIRO - Centro Linguistico

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over kurstilbudet finner du på fakultetets hjemmeside

For studenter på masterstudiet i rettsvitenskap:

Utvekslingsstudenter velger blant kursene som blir tilbud i forbindelse med den 5-årige jussgraden på vertsuniversitetet.

For studenter på bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet:

Studenter på dette studieprogrammet kan avlegge frie emner og fordypning innenfor jus, samfunnsvitenskap eller informatikk tilsvarende 30 studiepoeng under utenlandsoppholdet. Tilgjengelige bacheloremner finner du på vertsuniversitetets hjemmesider. Emnevalget må avklares med programkonsulenten på studieprogrammet og vertsuniversitetet.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av september til slutten av februar

Vårsemester: slutten av februar til slutten av juli

Eksamensperioder:
Høstsemester: begynnelsen av januar til slutten av februar (for utvekslingsstudenter prøver Bologna å legge til rette for at eksamen kan avlegges i desember, men det er professorene på de enkelte emnene som tar den endelige beslutningen om eksamen kan avlegges i desember)

Vårsemester: begynnelsen av juni til slutten av juli.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

The Student Accomodation and Information Service SAIS hjelper utvekslingsstudenter med å finne studentbolig eller privat utleiebolig i Bologna. Se også nettside om bolig mm.

The ER.GO residential solutions are split into different types, arrangements, services offered and fees/prices, outlined on the website. Places are assigned on the basis of academic merit and income. Fees vary from 150 to 300 euros per month.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Bologna

Nettside

http://www.unibo.it/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet