Utvekslingsavtaler med Università di Bologna

Viser 1–6 av 6 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Bachelor og Profesjonsstudium) (Erasmus+) Bachelor og Profesjonsstudium Erasmus+
Farmasøytisk institutt (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for helse og samfunn (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Økonomisk institutt (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+