Utvekslingsavtale mellom Università degli Studi di Firenze og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Università degli Studi di Firenze er i dag blant de 10 største statlige universitetene i Italia.

Hvem kan søke?

Utvekslingsavtalen er godt egnet for studenter innen italiensk og studenter innen allmenn litteraturvitenskap med italienskkunnskaper.

Det skal være avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Språkkrav: nivå B1 i italiensk. 

Informasjon om søknadsprosessen.

Språk

Undervisningen gis på italiensk. Det er få engelskspråklige tilbud.

Se nettside for Erasmus-studenter for informasjon om anbefalte språkkunnskaper og språkkurs.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider.

Hva koster det?

Erasmus-studenter skal ikke betale skolepenger.

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

Se egen nettside for Erasmus-studenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb