Forhåndsgodkjenning av emner

En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utvekslingen kan bli godkjent som en del av graden din ved UiO, og er viktig for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen.

Forhåndsgodkjenning

Kontakt fakultetet for informasjon om forhåndsgodkjenning:

Hovedregler for godkjenning

  • Studiene kan ikke overlappe med tidligere fag/emner.
  • Studieprogram uten frie studiepoeng har strengere krav til hvilke emner du kan få godkjent inn i graden. Snakk med studiekonsulenten på programmet ditt før du søker.
  • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder i utlandet godkjennes etter tid-for-tid-prinsippet. Det vil si at ett års fulltids studier på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studier ved Universitetet i Oslo (60 studiepoeng).
  • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå normalt ikke godkjent. Nasjonale regler for å oppnå generell studiekompetanse gjør at det første året av høyere utdanning fra disse landene i utgangspunktet ikke blir godkjent som høyere utdanning i Norge. Kontakt fakultetet ditt for mer informasjon om dette.
  • Det kan være vanskelig å få godkjenning for introduksjonskurs i språk. Du kan kontakte Det humanistiske fakultet for en klargjøring av hvilke kriterier som gjelder for godkjenning av språkemner.
  • Lånekassen kun kan gi støtte til fulltidsstudier. Med fulltidsstudier menes normert studietid ("full credit load"). Normert studietid for ett semester regnes ut ved å beregne hvor mange studiepoeng (credits, units, créditos el.l.) som skal til for å oppnå en grad, for så å dele på antall semestre graden er normert til.
Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 11. juni 2018 11:46