Utvekslingsavtale mellom Saint-Petersburg State University og Universitetet i Oslo

Saint Petersburg State University, Санкт-Петербургский государственный университет er Russlands eldste universitet, grunnlagt 1724. Det er også ett av de største med 22 fakulteter og 13 forskningsinstitutter.

Studentutvekslingsavtalen er ikke aktiv som følge av norske sanksjoner mot Russland innført 4.mars -22. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha 60 studiepoeng for å søke.

Karakterkrav: snitt på C eller bedre.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi
  • psykologi
  • rettsvitenskap

Språk

Russisk og noe engelsk. Det anbefales at du har grunnleggende kunnskap i russisk selv om du planlegger å avlegge majoriteten av emnene på engelsk.

Engelskkrav: 4 eller bedre fra norsk videregående

Russisk: For å kunne avlegge emner på russisk må du kunne vise til et "certificate proving Level of Russian lanugage - B2 minimum"

Hvilke emner kan jeg ta?

Se oversikt over hvilke emner som er tilbudt ved tidligere semester her.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Du bør avlegge til sammen 30 ECTS per semester. 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO.  De fleste emner er på 1-6 credits hver.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kun etter skriftlig avtale med fakultetet

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: begynnelsen av september til slutten av januar
Vår: midten av februar til slutten av juni

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer, som regel 2-3.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Du kan ikke søke om visum før du har mottatt et offisielt opptaksbrev fra SPBU. Til visumsøknaden må du avlegge en HIV-test + fremvise en helseattest på engelsk. Dette vil du få mer informasjon hvis du får tilbud om utvekslingsplass.

Annet

Ved registrering på universitetet i St. Petersburg må du fremvise en helseattest med røntgenbilde av lungene. Dette kan gjøres etter ankomst til Russland

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Russland

By

St. Petersburg

Nettside

http://www.ifea.spbu.ru/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport