English version of this page

Kontaktpunkter for spørsmål om utveksling

 • Generell veiledning om utveksling
 • Spørsmål om emnevalg og godkjenning
 • Er du bachelorstudent og trenger anbefalingsbrev? 
 • Spørsmål om forhåndsgodkjenning
  og opplysninger til Lånekassen
 • Spørsmål om søknadsprosedyre 
  til lærestedet i utlandet

Kontakt avtaleeier.
Dette står på utvekslingsavtalene.

 • Spørsmål om UiO-avtaler og sommerskoler i UiO-regi 

Send e-post til UiO:Utveksling

 • Spørsmål om lån og stipend fra 
  Lånekassen
 • Spørsmål om Erasmus