Utvekslingsavtale mellom Univerzitet u Beogradu og Det juridiske fakultet

Universitetet i Beograd (Universitet u Beogradu) er det eldste og største universitetet i Serbia.  Universitetet ble grunnlagt i 1808 og har rundt 100 000 studenter.

Beograd er sentrum for landets viktigste institusjoner innen politikk, kultur, utdanning og forskning. Byen er en av Europas eldste.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket er serbisk og engelsk.

Universitetet tilbyr gratis serbisk språkkurs for utvekslingsstudenter. Mer informasjon finner du på sidene til Center for Serbian as a Foreign Language.

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslingsstudenter fra fakultetet kan velge emner fra de engelskspråklige mastergradene som Universitetet i Beograd tilbyr:

- Master in Public Procurement Management

- Master in European Integration

- International Master in Taxation

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: 01. oktober - 15. januar

Eksamensperiode: 15. januar - 15. februar

Utvekslingsstudenter vil ha mulighet til å avslutte høstsemesteret før jul, enten ved at de kan avlegge eksamen tidligere eller ha en home examination (paper). Dette må imidlertid avklares med læreren som holder de respektive kurset ved semesterstart.

Vårsemesteret: 15. februar - 31. mai

Eksamensperiode: 01. juni - 30. juni

Bolig

Universitetet i Beograd tilbyr ikke boliger for utvekslingsstudenter, men utvekslingsstudenter blir satt i kontakt med ESN-avdelingen i Beograd, som bistår utvekslingsstudenter med å finne bolig.

Annet

Mer informasjon finner du på International Relations siden til Universitetet i Beograd.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Serbia

By

Beograd

Nettside

http://www.bg.ac.rs/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport