Utvekslingsavtale mellom Universitat de Barcelona og Det medisinske fakultet

Universitat de Barcelona er et offentlig breddeuniversitet etablert i 1450. Det er den største høyere utdanningsinstitusjonen i Catalunia, og er en av de aller største i Spania. Også med hensyn til forskning er Universitat de Barcelona helt i toppsjiktet nasjonalt. Universitetet har flere campuser, spredd over store deler av byen.

Hvem kan søke?

Studenter som vil utveksle i modul 4, modul 5 eller modul 6, høst eller vår, for ett eller to semestre. Ved utveksling i to semestre er bare høst/vårkombinasjonen mulig.

Antall plasser

To plasser per studieår.

Språk

Undervisningsspråk er katalansk og spansk. Det er verdt å merke seg at det, pga en pågående løsrivningsprosess av Katalonia fra Spania, er utfordringer med språket i Barcelona. Dette gir seg utslag i at fler og fler forfekter katalansk fremfor spansk og at det kan være vanskelig å klare seg med kun spansk som språk. Kontakt tidligere studenter for oppdatert informasjon/erfaring rundt dette.

Informasjon om kurs i spansk og katalansk

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Modul 4 utveksling: Nevrologi, ØNH og øye

Modul 5 utveksling: Psykiatri

Modul 6 utveksling: Gynekologi/obstetrikk og pediatri

Hvor lenge varer semesteret?

Litt avhengig av hvilket semester man utveksler. Vår: begynnelsen av februar til begynnelsen av mai, Høst: begynnelsen av september til begynnelsen av februar. Se tidligere rapporter

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet er behjelpelige med å formidle bolig, se universitetets nettsider

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav

Lenke til universitetet i  Barcelona om utveksling

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Spania

By

Barcelona

Nettside

http://www.ub.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter