Utvekslingsavtale mellom Universidad de Oviedo og Det medisinske fakultet

Universidad de Oviedo er offentlig breddeuniversitet etablert i 1608, hjemmehørende i Oviedo i den nordlige Asturias-provinsen.

Hvem kan søke?

Pga at undervisning gis på ulike tidspunkt finnes kun disse mulighetene:

Modul 4 (høst) og Modul 5 (vår) for et helt år.

Modul 5 kun vår.

Modul 5 (høst) og modul 6 (vår) for et helt år.

Antall plasser

Én til to plasser per studieår.

Språk

Undervisningsspråk er spansk.

Informasjon om spanskkurs og tandem-læring

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Reiser du ut på modul 4 og 5 for høst-vår semesteret tar du ØNH og øye på høsten og psykiatri og nevrologi på våren. Ekstra klinisk praksis tilkommer begge semestre.

Reiser du ut bare på Modul 5 (våren) tar du psykiatri og ekstra klinisk praksis.

Reiser du ut modul 5 og 6 for høst-vår semesteret tar du gyn/obst på høsten og psykiatri og pediatri på våren .Ekstra klinisk praksis tilkommer begge semestre.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret går fra første uke i oktober til midten av juli, se academic calendar

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universidad de Oviedo disponerer et begrenset antall studentboliger. Det er viktig å søke i god tid. De er også behjelpelige med å formidle bolig på det private marked og ellers. Se universitetets nettsider for mer informasjon.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav

Lenke til Universitetet i Oviedos nettside om utveksling

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Spania

By

Oviedo

Nettside

http://www.uniovi.es/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter