Utvekslingsavtale mellom University of Leeds og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Leeds ble grunnlagt i 1904 og er blant de største og mest populære universitetene i Storbritannia. Universtitetet er rangert som et av landets ti beste forskningsuniversiteter. Hovedcampus ligger et par kilometer nord for Leeds sentrum. Leeds er en universitetsby med mange ulike kulturtilbud. Leeds er et stort universitet med lange tradisjoner og et godt studentmiljø

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt. Det skal være avlagt 30 studiepoeng i engelsk. Studenter på BA i engelsk og på Lektorprogrammet med engelsk som fag har fortrinnsrett til avtalen.

Språk

Engelsk

Det forventes at studenten behersker engelsk på et høyt nivå før avreise. Universitetet tilbyr en diagnostisk test ved semesterstart og studenter som kommer under et visst nivå får tilbud om gratis språkkurs som går parallelt med den vanlige undervisningen. Studenter fra UiO har vanligvis ikke hatt behov for dette kurset. Det er ikke nødvendig med avlagt TOEFL-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten for å vurdere emnetilbud i forhold til egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

Et fulltidsstudium forutsetter ca. 60 avlagte credits hvert semester. Dette utgjør 30 ECTS og kan innpasses som 30 studiepoeng i graden. Hvor mange emner dette er hvert semester varierer med emne-typen, men det vanligste er å velge tre emner.

Emneoversikt

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret går fra september til januar. Vårsemesteret går fra januar til juni.

Bolig

The University of Leeds garanterer studentbolig til sine utvekslingsstudenter. Bolig kan man søke gjennom Accommodation Services

Vertsuniversitetet vil vanligvis opplyse om muligheter til å søke bolig.

Annet

Om søknadsprosessen i Leeds: http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/118/applying

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb