Utvekslingsavtale mellom University College London og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Hvem kan søke?

Studenter fra ILN innenfor Skandinavistikk i vid forstand blir prioritert. Andre studenter innenfor kulturfag og samfunnsfag kan få plass dersom ILNs studenter ikke fyller plassene.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter som reiser til UCL må studere minst 50% av emnene (2 kurs) innenfor fagområder som tilbys av Department of Scandinavian Studies direkte eller som samme institutt er involvert i undervisningen av - dvs. "European Cultural Studies" og "European Social and Political Studies". Øvrige emner (2 kurs) kan velges fritt blant UCLs tilbud innenfor humaniora og samfunnsfag.

Bolig

UCL er behjelpelig med dette. Mer informasjon om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.ucl.ac.uk


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier