Utvekslingsavtale mellom University of Sussex og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Dette er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon ved Brighton i Sør-England. Det er bare en times tid med tog til det sentrale London herfra.

Sussex - life on campus (video/YouTube)

BREXIT:

Storbritannia går etter planen ut av EU i 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannias deltagelse i Erasmus+-programmet. Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia, om å snakke med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for mer informasjon og mulige alternativer.

Hvem kan søke?

Programstudenter ved IFIKK har fortrinnsrett på å søke. Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Det er krav om språkkunnskaper tilsvarende minimum B2-nivå (dokumenteres gjennom karakterutskrift fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre i engelsk).

Erasmus-studenter må ta en språktest før avreise og ved hjemkomst. Studenter som scorer lavere enn anbefalt nivå vil få tilbud om online språkkurs før avreise. Dette testresultatet har ikke innvirkning på om du får reise eller ikke.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se Sussex University sin emnekatalog, spesielt under Art History og Philosophy. Det er mulig å velge emner fra alle humanistiske fag.

Sussex University har gode nettsider om hvordan man velger kurs innen humanistiske fag.

Godkjenning: Et fulltidsstudium forutsetter ca. 60 avlagte credits hvert semester.
Dette utgjør 30 ECTS og kan innpasses som 30 studiepoeng i graden din ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: fra ca. 15. september til ca. 15. januar (inkludert eksamensperiode).

Vårsemesteret: fra ca. 1. februar til ca. 15. juni (inkludert eksamensperiode).

Bolig

Utvekslingsstudenter som studerer i Sussex et helt år, er garantert studentbolig. Det finnes også gode muligheter for privat innkvartering. Les mer om mulighetene på universitetets side om "accommodation"

Annet

Sussex - life in Brighton (video/Youtube)

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Dokumentasjon av språkkrav
- Motivasjonsbrev på engelsk.

Når du har fått svar på søknaden gjennom søknadsweb, skal din internasjonale koordinator nominere deg til utvekslingsoppholdet (innen 1. april / 15. september), og du skal deretter søke innen 1. mai / 1. oktober til Sussex.

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Brighton

Nettside

http://www.sussex.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk