Utvekslingsavtale mellom University of Aberdeen og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

University of Aberdeen ble opprettet i 1495. Det er et av Storbritannias mest internasjonalt anerkjente universiteter.

Avtalen passer særlig godt for studenter som vil studere britisk litteratur. Avtalen er svært populær og tidligere utreisende studenter har vært godt fornøyde med oppholdet.

Avtalen er under reforhandling og foreløpig ikke tilgjengelig for søk i Søknadsweb. 

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt. Det skal være avlagt 30 studiepoeng i engelsk.

Studenter på BA i engelsk og Lektorstudenter med engelsk som fag har fortrinnsrett til avtalen.

Informasjon om søknadsprosessen

Språk

Engelsk

Det forventes at studenten behersker engelsk på et høyt nivå før avreise. Universitetet tilbyr en diagnostisk test ved semesterstart og studenter som kommer under et visst nivå får tilbud om gratis språkkurs som går parallelt med den vanlige undervisningen. Studenter fra UiO har vanligvis ikke hatt behov for dette kurset. Det er ikke nødvendig med avlagt TOEFL-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten for å vurdere emnetilbud i forhold til egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

Et fulltidsstudium forutsetter ca. 60 avlagte credits hvert semester. Dette tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO. Hvor mange emner dette er hvert semester varierer med emne-typen, men det vanligste er å velge tre emner.

Level 3 ved University of Aberdeen tilsvarer emner på 2000-nivå ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret går fra september til desember. Vårsemesteret går fra januar til mai.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Alle Erasmus-studenter får et månedlig stipend fra UiO.

OBS!

Fra og med 1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger med i det ordinære Erasmus+-samarbeidet. 

Etter våren 2023, vil Storbritannia kun være et assosiert deltakerland til Erasmus+. 

Vår 2022: UiO har nok stipendmidler for utveksling til Storbritannia. 

Høst 2022 og Vår 2023: UiO har ikke nok Erasmus+-midler for egne utreisende studenter. Et eget UiO-stipend vil tildeles studenter som reiser på utveksling til Erasmus+-partnere i Storbritannia. 

Bolig

Universitetets boligkontor hjelper enkeltstudenter med å søke studentbolig. Det er viktig å være klar over at universitetet har et svært begrenset tilbud til par og familier. Mer informasjon om bolig finner du på nettside om bolig

Vertsuniversitetet vil vanligvis opplyse om muligheter til å søke bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Aberdeen

Nettside

http://www.abdn.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport