Utvekslingsavtale mellom University of Edinburgh og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

University of Edinburgh ble grunnlagt i 1582. David Hume og Charles Darwin er blant universitetets mest kjente tidligere studenter.

BREXIT:

Flere av universitetene i Storbritannia har nå (januar 2020) meldt at de vil fortsette utvekslingssamarbeidet som før til og med våren 2021, slik at for eksempel Erasmus + -studenter vil få stipend og gratis plass som før. Ta kontakt med internasjonal koordinator på institutt eller fakultet for mer informasjon og mulige alternativer.

Hvem kan søke?

Avtalen er for studenter som ønsker å studere filosofi. Studenter på bachelorprogrammet har fortrinnsrett. Du må ha avlagt minimum 60 studiepoeng før du drar og å minimum C i karaktersnitt. 

Språk

Engelsk er undervisningsspråk.

Det er krav om språkkunnskaper tilsvarende minimum B2-nivå (dokumenteres gjennom karakterutskrift fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre i engelsk).

Erasmus-studenter må ta en språktest før avreise og ved hjemkomst. Studenter som scorer lavere enn anbefalt nivå vil få tilbud om online språkkurs før avreise. Dette testresultatet har ikke innvirkning på om du får reise eller ikke.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du kan ta filosofiemner beregnet for 3. og fjerde års bachelorstudenter. Se oversikt over emneportefølje. Du bør ha tatt de obligatoriske emnene i filosofi før du reiser.

Uttelling: Universitetet i Edinburgh bruker et annet system for vekting av emner. 2 credits fra Edinburgh tilsvarer 1 ECTS. Det fullt semester vil dermed tilsvare 60 Edinburgh credits. For mer info om vekting og karaktersystem, se nettside om courses and credits

ECTS og norske studiepoeng har samme verdi.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: september - desember

Våre: januar - mai

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved Universitetet i Edinburgh.

Bolig

Universitetet i Edinburgh er behjelpelig med bolig. Se egne nettsider 

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Dokumentasjon av språkkrav

- Motivasjonsbrev på engelsk

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Edinburgh

Nettside

http://www.ed.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk