Utvekslingsavtale mellom University of Edinburgh og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Avtalen er i hovedsak rettet mot studenter som studerer nordisk vil ha førsteprioritet til plassene. Som student på nordisk vil du få en unik sjanse til å høste internasjonal erfaring på mange nivå, blant annet ved å se på nordisk språk og kultur utenfra.

Universitetet har også avtale med universitetet i København og Uppsala, dermed vil det være studenter fra Danmark, Sverige og Norge i samme klasse som de ordinære studentene i Edinburgh. Undervisningen vil foregå på engelsk og det vil være en unik mulighet til å lære å skrive oppgaver og behandle stoffet på engelsk slik at du får trening i å gjøre det internasjonalt tilgjengelig.

Det er også mulig å ta noen emner utenfor nordisk.

Undervisningen ved University of Edinburgh er i hovedsak basert på emner som går over to semestre. Det vil si at eksamen stort sett avlegges i vårsemesteret. Det vil være mulig å reise ut for ett semester også, men emnetilbudet er da mye mindre og det er vanskeligere med bolig (se nedenfor).

Språk

Engelsk

Bolig

Universitetet har studentboliger, men kan ikke garantere plass for utvekslingsstudenter.

University of Edinburgh garanterer studentbolig dersom du skal studere ett helt år. Dersom du bare skal studere i Edinburgh i høstsemesteret, er det ikke mulig å få studentbolig og det er også vanskelig å få bolig på det private markedet kun for høstsemesteret. Dersom du velger å studere bare i vårsemesteret, er det noe enklere enn bare i høstsemesteret. Det finnes studentboliger både med og uten måltider inkludert.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Edinburgh

Nettside

http://www.ed.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier